Tillid, tryghed og god undervisning til konkurrencedygtige priser

 

Tilmelding

Priser for motorcykel-kørekort

Teoriundervisning, manøvrebane og køreteknik  3.260 kr.
Obligatorisk 13 kørelektioner på vej 6.240 kr.
Køreprøve inkl. manøvreprøve på bane 500 kr.
I alt 10.000 kr.

Øvrige omkostninger:

Ekstra kørelektioner på vej 600 kr.
Ekstra køreprøve 600 kr.
Ekstra manøvreprøve ifb. med køreprøve 300 kr.
Prøvegebyr til politi 600 kr.
Lægeattest cirka 300 kr.
Udvidelse af "gamle" mc-kørekort til sidevogn 1.000 kr.

Betalingsbetingelser

Faktura udstedes ifm. opstart på hele beløbet
Bankforbindelse Skjern Bank regnr. 7780 kontonr. 2049617

Ret til ændringer forbeholdes