Tillid, tryghed og god undervisning til konkurrencedygtige priser

 

Tilmelding

Priser for kørekort til personbil

Teoriundervisning, manøvrebane og køreteknik 4.900 kr.
Obligatorisk 16 kørelektioner 7.200 kr.
Køreprøve 450 kr.
I alt 12.550 kr.


Pakketilbud særlig køreundervisning
Teoriundervisning, 8 kørelektioner og 1 køreprøve: 4.595 kr.

Pakketilbud kontrollerende prøve
Teoriundervisning, 2 kørelektioner og 1 køreprøve: 2.495 kr.

Pakketilbud erhvervskørekort
Teoriundervisning (inkl. taxastof), 4 kørelektioner og 1 køreprøve: 3.695 kr.


Øvrige omkostninger

Ekstra kørelektioner 475 kr.
Ekstra køreprøve 500 kr.
Ekstra køreprøve taxa 600 kr.
Prøvegebyr 600 kr.
Prøvegebyr ved kontrollerende prøve 890 kr.
Førstehjælpskursus 500 kr.
Lægeattest cirka 400 kr.


Betalingsbetingelser
Ved start (personbil) indbetales 6000 kr. (hvis du ikke deltager i vores førstehjælpskursus er det 5500 kr.). Det resterende faktureres ifb. med teoriprøven.
Bankforbindelse Skjern Bank regnr. 7780 kontonr. 2049617

Ret til ændringer forbeholdes