Tillid, tryghed og god undervisning til konkurrencedygtige priser

 

Tilmelding

Priser for trailerkørekort

Pakketilbud trailerkørekort
Teoriundervisning, 6 obligatoriske kørelektioner og 1 køreprøve: 4.720 kr.

Øvrige omkostninger

Ekstra kørelektioner 600 kr.
Ekstra køreprøve 600 kr.
Prøvegebyr 280 kr.
Lægeattest cirka 300 kr.

Betalingsbetingelser
Beløbet afregnes ifm. med din køreprøve.
Bankforbindelse Skjern Bank regnr. 7780 kontonr. 2049617

Ret til ændringer forbeholdes