Priser for motorcykel-kørekort

Vi har nogle gode konkurrencedygtige priser på vores motorcykelkørekort.
Teoriundervisning, manøvrebane og køreteknik 4.260 kr.
Obligatorisk 13 kørelektioner på vej  6.240 kr.
Køreprøve inkl. manøvreprøve på bane  800 kr.
I alt 11.300 kr.

 

Øvrige omkostninger:

Ekstra kørelektioner på vej 600 kr.
Ekstra køreprøve 600 kr.
Ekstra manøvreprøve ifb. med køreprøve 300 kr.
Prøvegebyr til Færdelsstyrelsen 1.170 kr.
Lægeattest cirka 300 kr.
Udvidelse af “gamle” mc-kørekort til sidevogn 1.500 kr.

Betalingsbetingelser

Faktura udstedes ifm. opstart på hele beløbet
Bankforbindelse Skjern Bank regnr. 7780 kontonr. 2049617

Ret til ændringer forbeholdes