Priser for trailerkørekort

Vi har nogle gode konkurrencedygtige priser på vores kørekort til trailer.

Pakketilbud trailerkørekort

Teoriundervisning, 6 obligatoriske kørelektioner og 1 køreprøve: 5.200 kr. plus prøvegebyr

Øvrige omkostninger

Ekstra kørelektioner 600 kr.
Ekstra køreprøve 600 kr.
Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen 360 kr.
Lægeattest cirka 300 kr.

 

Betalingsbetingelser

Beløbet afregnes ifm. med din køreprøve.
Bankforbindelse Skjern Bank regnr. 7780 kontonr. 2049617

Ret til ændringer forbeholdes